Giới thiệu

Hoạt động đi lại, vận chuyển là nhu cầu tất yếu của xã hội. Giao thông vận tải (GTVT) không chỉ đóng vai trò là cầu nối, động lực cho các hoạt động của con người như sản xuất, học tập, sức khỏe, giải trí v.v.. mà còn phải bảo đảm an toàn, an ninh, hiệu quả và đặc biệt là phát triển bền vững. GTVT cung cấp cho xã hội một loại dịch vụ đặc biệt với hai hệ thống chính: Dịch vụ hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải.

GTVT cần hướng tới đảm bảo mục tiêu của cộng đồng là: tính cơ động, tính tiếp cận, kết nối, bình đẳng, kinh tế, an toàn, hiệu quả, sức khỏe và môi trường. Đáp ứng đa mục tiêu luôn là thách thức đòi hỏi việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực GTVT. Đặc biệt, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ, GTVT phải có sự thay đổi mang tính đột phá nhằm đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của toàn xã hội.

Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng, với bề dày truyền thống đào tạo nguồn nhân lực tri thức chất lượng cao cho đất nước trong lĩnh vực GTVT, luôn mong muốn thực hiện sứ mệnh của mình theo phương châm: đổi mới, phát triển, sáng tạo và thực tiễn.

Kiến thức trong lĩnh vực GTVT rất rộng và đa dạng,do vậy việc tổ chức trao đổi, thảo luận chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới vào thực tế là hết sức cần thiết. Với mục đích kết nối các nhà khoa học, các nhà quy hoạch, thiết kế, các nhà quản lý, xây dựng,  khai thác, và các đơn vị sản xuất trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực GTVT, Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng tổ chức chương trình hội nghị khoa học thường kỳ với các nội dung xoay quanh vấn đề: “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững” và, hội thảo khoa học lần đầu tiên này mang tiêu đề: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông 2021”.