Giới thiệu - Introduction

Hoạt động đi lại, vận chuyển là nhu cầu tất yếu của xã hội. Giao thông vận tải (GTVT) không chỉ đóng vai trò là cầu nối, động lực cho các hoạt động của con người như sản xuất, học tập, sức khỏe, giải trí v.v.. mà còn phải bảo đảm an toàn, an ninh, hiệu quả và đặc biệt là phát triển bền vững. GTVT cung cấp cho xã hội một loại dịch vụ đặc biệt với hai hệ thống chính: Dịch vụ hạ tầng giao thông và dịch vụ vận tải.

GTVT cần hướng tới đảm bảo mục tiêu của cộng đồng là: tính cơ động, tính tiếp cận, kết nối, bình đẳng, kinh tế, an toàn, hiệu quả, sức khỏe và môi trường. Đáp ứng đa mục tiêu luôn là thách thức đòi hỏi việc áp dụng những tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ mới trong lĩnh vực GTVT. Đặc biệt, với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ, GTVT phải có sự thay đổi mang tính đột phá nhằm đáp ứng được sự phát triển mạnh mẽ của toàn xã hội.

Khoa Cầu Đường, Trường Đại học Xây dựng, với bề dày truyền thống đào tạo nguồn nhân lực tri thức chất lượng cao cho đất nước, luôn mong muốn thực hiện sứ mệnh của mình theo phương châm: đổi mới, phát triển, sáng tạo và thực tiễn.

Kiến thức trong lĩnh vực GTVT rất rộng và đa dạng, việc tổ chức trao đổi, thảo luận chuyên môn phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ mới vào thực tế là hết sức cần thiết. Với mục đích kết nối các nhà khoa học, các nhà quản lý và các đơn vị sản xuất trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào lĩnh vực GTVT, Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng tổ chức chương trình hội nghị khoa học thường kỳ với các nội dung xoay quanh vấn đề: “Giao thông vận tải và Phát triển Bền vững” và lần đầu tiên này, hội thảo khoa học mang tiêu đề: Ứng dụng công nghệ tiên tiến trong giao thông 2021”.

https://tesd2021.cauduong.edu.vn/wp-content/uploads/2021/04/Web5.png

MỤC TIÊU

Kết nối các nhà khoa học, các nhà quy hoạch, thiết kế, các nhà quản lý, xây dựng, khai thác và các đơn vị sản xuất trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giao thông vận tải.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

Các bản thảo gửi tham dự sẽ được phản biện bởi các chuyên gia khoa học uy tín và sẽ được lựa chọn để đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ Xây dựng (Journal of Science and Technology in Civil Engineering) – Trường Đại học Xây dựng số đặc biệt tháng 11 năm 2021 dành riêng cho lĩnh vực giao thông vận tải và phát triển bền vững.

ISSN 2615-9058 http://stce.nuce.edu.vn

BÀI BÁO HỘI THẢO

Hướng dẫn tác giả và quy định về bài báo hội thảo xin xem tại:

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/author

Tóm tắt bài báo được gửi cho thư ký hội thảo thông qua email hội thảo.

Bản thảo được nộp tại:

http://stce.nuce.edu.vn/index.php/vn/login

Các mốc thời gian – Important Dates


20/06/2021

Nộp tóm tắt
Abstract submission


15/07/2021

Thông báo chấp nhận
Acceptance notice


30/08/2021

Nộp bản thảo
Full paper submission


15/10/2021

Nộp bài báo sau chỉnh sửa
Revised full paper


Đăng kí dự hội thảo
Early bird registration

10/11/2021

Hội thảo
Conference date

27/11/2021

 • days
 • Hours
 • Minutes
 • Seconds
 • Chủ đề hội thảo – Conference Topics

  Công nghệ, vật liệu mới - bền vững trong lĩnh vực xây dựng công trình hạ tầng giao thông;

  Công nghệ trong hệ thống giao thông thông minh và Quản lý hạ tầng giao thông;

  Công nghệ trong theo dõi, đánh giá sức khỏe công trình giao thông;

  Công nghệ trong thiết kế, bảo trì công trình giao thông;

  Địa kỹ thuật trong xây dựng công trình giao thông;

  Địa tin học trong quản lý hạ tầng giao thông;

  Ban tổ chức – Organizing Committee

  Nhà Tài Trợ - Sponsors